Moduł Woda. Oferta. Nowa Szkoła

Modułowe Pracownie Przyrodnicze – Moduł Woda już w naszej ofercie!

Prezentujemy Państwu Moduł Woda stano­wiący propozycję nowoczesnego programu kształcenia w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych. Moduł Woda został opracowany przez ekspertów Cen­trum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Eduka­cji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu i wdrażaniu ze­stawów edukacyjnych. Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowocze­snego sposobu kształcenia uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obser­wację i eksperymentowanie. Jego…