W związku z dużym zainteresowaniem programem „Laboratoria Przyszłości” nabór wniosków został przedłużony do 30 listopada 2021 r.

O programie:

Program Laboratoria Przyszłości jest inicjatywą edukacyjną. Odpowiedzialne za nią jest Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt ma na celu unowocześnić szkoły tak, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów. Lekcje także mają pomagać w im odkrywaniu talentów.

Laboratoria Przyszłości zakładają wsparcie wszystkich szkół podstawowych w wykształceniu kompetencji przyszłości z tzw. STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Dzięki opisywanemu programowi rządowemu, organy prowadzące szkoły zostaną uposażone przez państwo o wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. Za sprawą wsparcia, miliony polskich uczniów będą mogły pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez eksperymentowanie. Śródki przekazywane będą jeszcze w 2021 roku w całości z góry. Aby przystąpić do programu szkoły nie muszą wnosić wkładu własnego.

Inicjatywa zakłada, że do końca 2021 roku samorządy prowadzące około dwunastu tysięcy szkół podstawowych w całej Polsce otrzymają środki na zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia. Z wsparcia skorzysta ponad 3 miliony uczniów.

laborator

Jaka będzie wysokość wsparcia?

Wsparcie rozdysponowane zostanie w zależności od wielkości szkół. Ich organy prowadzące mają możliwość otrzymania do:

  • 30 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych do 100 uczniów (jest ich 5168 a uczy się w nich 292 457 uczniów).
  • 60 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 101 do 200 uczniów (jest ich 3492 a uczy się w nich 495 017 uczniów).
  • 70 000 złotych – w przypadku placówek edukacyjnych od 201 do 234 uczniów (jest ich 659 a uczy się w nich 142 467 uczniów).
  • 300 złotych na ucznia – w przypadku placówek edukacyjnych od 235 uczniów (jest ich 4678 a uczy się w nich 2 131 451 uczniów).

Wszystkie szkoły w Polsce otrzymają co najmniej 300 złotych na jednego ucznia. Mniejsze placówki zostaną uposażone w dodatkowe wsparcie finansowe odpowiadające im potrzebom, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

laboratoria przyszłości

Jak uzyskać wsparcie?

W celu otrzymania wsparcia, szkoły powinny zgłaszać się do swoich organów prowadzących. W następnej kolejności, wystąpią one do właściwego wojewody o przyznanie wsparcia. Przy uzupełnianiu wniosków, samorządy i szkoły podają tylko podstawowe dane, a cały proces będzie przebiegał drogą elektroniczną. Na bieżąco będą rozpatrywane wnioski oraz przyznawane wsparcia. Sprawi to, że środki finansowe trafią do placówek w najkrótszym możliwym terminie. W całości, bez konieczności wnoszenia wkładu własnego.

Najważniejsze daty

Zachęcamy także do zapoznania się z harmonogramem programu Laboratoria Przyszłości.

Dostosuj ofertę do swojej szkoły - oferta szyta na miarę

kreator ofert

 

Katalog Laboratoria Przyszłości już dostępny!

Laboratoria przyszłości