Modułowe Pracownie Przyrodnicze. Nowa Szkoła

Koncepcja Modułowych Pracowni Przyrodniczych oparta jest na wieloletnim doświadczeniu Centrum Nauki Kopernik w opracowywaniu i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.

Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obserwację i eksperymentowanie. Jego interdyscyplinarny charakter umożliwia pracę badawczą nie tylko na lekcjach przyrody ale także biologii, geografii, fizyki czy chemii. Uniwersalność Modułu można wykorzystać również podczas zajęć dodatkowych, projektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć terenowych. Wyposażenie, sprzęt oraz propozycje doświadczeń zostały dostosowane do realizacji nowej podstawy programowej i pozwalają badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.

Cele, jakie w zakresie przedmiotów przyrodniczych pozwala realizować Modułowa Pracownia Przyrodnicza:

  • rozbudzenie zainteresowania uczniów światem przyrodniczym,
  • kształtowanie u uczniów postawy badawczej,
  • wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecznego eksperymentowania,
  • rozwinięcie u uczniów umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów naukowych,
  • rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy w grupie.


Zobacz moduły w ramach MPP

Poniżej znajdą Państwo moduły opracowane przez Centrum Nauki Kopernik w ramach Modułowej Pracowni Przyrodniczej:


Stwórz własną pracownię

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu przygotowywania oferty na wyposażenie pracowni stworzyliśmy dla Państwa specjalne narzędzie, które nazwaliśmy Kalkulator. Dzięki niemu można w prosty i przystępny sposób skonfigurować swoje zamówienie, a następnie wysłać je do realizacji bezpośrednio do naszego Biura Obsługi Klienta.


Pozostańmy w kontakcie

Potrzebują Państwo pomocy naszego Przedstawiciela Handlowego lub Biura Obsługi Klienta? Zachęcamy do kontaktu. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.