REZERWA OŚWIATOWA 0,4% to finansowe wsparcie jakie mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych.

Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2021 r. przeznaczona jest na doposażenie pracowni przyrodniczych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji można wnioskować o wyposażenie sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Kryterium VI doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w:

 • nowo wybudowanych budynkach,
 • nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Terminy składania wniosków

 1. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - do dnia 31 maja 2021 r.
 2. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w:
  • nowo wybudowanych budynkach,
  • nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:

 1. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych nie pełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 2. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2020 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2021 r.) obiektach szkół i placówek oświatowych publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • do dnia 28 maja 2021 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w okresie od 25 września – do końca grudnia roku poprzedniego oraz w I kwartale 2021 r.,
  • do dnia 4 października 2021 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2021 r.
 3. sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2021. - do dnia 20 września 2021 r.

OTRZYMAŁEŚ DOTACJĘ? Skorzystaj z oferty Nowej Szkoły!

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty:

Przy wypełnianiu wniosków polecamy skorzystać z katalogu  Subwencja Oświatowa i Laboratoria Szkolne

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta lub bezpośrednio z przedstawicielem handlowym.

Zapraszamy również do śledzenia działu Aktualności na naszej stronie - laboratoriaszkolne.com/aktualnosci/.