W tym roku MEN przeznaczył 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej między innymi na doposażenie pracowni przyrodniczych oraz dofinansowanie pomieszczeń do nauki dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Kryteria podziału Subwencji Oświatowej 2019

Na co: Na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).

Program wsparcia w tym zakresie zaplanowano na 4 lata.

Dla kogo:

Dla szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

WAŻNE: MEN wprowadziło roczny limit aplikowania z tego kryterium do jednej czwartej szkół, które spełniają powyższe kryteria.

Do kiedy:

Termin składania wniosków: do 14 czerwca 2019 r.

Wnioski do pobrania:


Na co: Na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2019.

Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach publicznych szkół oraz pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Dla kogo:

Dla szkół (placówek) publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez JST.

Do kiedy:

Terminy składania wniosków w ramach tego kryterium podzielono na dwie tury:

 • do 31.05.2019 r. pierwsza tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w okresie X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2019 r.;
 • do 27.09.2019 r. druga tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.
 • do 20.09.2019 r. dla szkół rozpoczynających kształcenia w roku 2019 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Wnioski do pobrania:


Poza tym dofinansowanie będzie możliwe również:

 • przy wzroście liczby uczniów;
 • przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych i skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek);
 • w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;
 • w ramach korekty części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych;
 • w przypadku innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znaleźć tam można również wszystkie wnioski do pobrania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *