W tym roku MEN przeznaczył 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej między innymi na doposażenie pracowni przyrodniczych oraz dofinansowanie pomieszczeń do nauki dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Kryteria podziału Subwencji Oświatowej 2019

Na co: Na pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).

Program wsparcia w tym zakresie zaplanowano na 4 lata.

Dla kogo:

Dla szkół podstawowych:

 • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez JST, osoby prawne lub osoby fizyczne;
 • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
 • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
 • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
 • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.

WAŻNE: MEN wprowadziło roczny limit aplikowania z tego kryterium do jednej czwartej szkół, które spełniają powyższe kryteria.

Do kiedy:

Termin składania wniosków: do 14 czerwca 2019 r.

Wnioski do pobrania:


Na co: Na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2019.

Dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach publicznych szkół oraz pomieszczeń pozyskanych w wyniku adaptacji oraz pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Dla kogo:

Dla szkół (placówek) publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez JST.

Do kiedy:

Terminy składania wniosków w ramach tego kryterium podzielono na dwie tury:

 • do 31.05.2019 r. pierwsza tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w okresie X-XII roku poprzedniego oraz w I kwartale 2019 r.;
 • do 27.09.2019 r. druga tura, dotycząca pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania lub zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.
 • do 20.09.2019 r. dla szkół rozpoczynających kształcenia w roku 2019 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Wnioski do pobrania:


Poza tym dofinansowanie będzie możliwe również:

 • przy wzroście liczby uczniów;
 • przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych i skutków działania żywiołów w budynkach szkół (placówek);
 • w związku z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;
 • w ramach korekty części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych;
 • w przypadku innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znaleźć tam można również wszystkie wnioski do pobrania.