Rezerwa Oświatowa to finansowe wsparcie jakie mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych. Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2020 r. przeznaczona jest na doposażenie pracowni przyrodniczych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji można wnioskować o wyposażenie sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej.

Proponujemy gotowe rozwiązania niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka).

Sprawdź naszą ofertę pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych >>>

W ofercie Nowej Szkoły znajdują się kompleksowe rozwiązania dla pracowni przyrodniczych. Doboru produktów dokonaliśmy po konsultacjach z metodykami, specjalistami i dyrektorami szkół.

Nasza oferta spełnia wymogi podstawy programowej dla nauk przyrodniczych w szkołach podstawowych.