Rezerwa Subwencji Oświatowej 2019. Nowa Szkoła

Rezerwa Subwencji Oświatowej 2020

Rezerwa Oświatowa to finansowe wsparcie jakie mogą otrzymać placówki edukacyjne między innymi na doposażenie pracowni przedmiotowych. Kryterium V Rezerwy Oświatowej w 2020 r. przeznaczona jest na doposażenie pracowni przyrodniczych. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkolnego niezbędnego do realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu. W ramach dotacji można wnioskować o wyposażenie sali biologicznej, geograficznej, chemicznej i fizycznej. Proponujemy gotowe rozwiązania niezbędne do realizacji…

Zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza

Oryginalny autorski zestaw doświadczalny Nowej Szkoły powstały w oparciu o konsultacje z metodykami i nauczycielami przedmiotów przyrodniczych. Przenośne laboratorium do badania właściwości i jakości powietrza wspomagające realizację nowej podstawy programowej na lekcjach geografii, przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz ekologii. Zawiera aż 28 gotowych scenariuszy lekcji. Dofinansowanie na Zestawy doświadczalne Powietrze można uzyskać w ramach rezerwy budżetowej na 2019 r. Zestaw doświadczalny Powietrze O zestawie: Przenośne…

Moduł Woda. Oferta. Nowa Szkoła

Modułowe Pracownie Przyrodnicze – Moduł Woda już w naszej ofercie!

Prezentujemy Państwu Moduł Woda stano­wiący propozycję nowoczesnego programu kształcenia w ramach Modułowych Pracowni Przyrodniczych. Moduł Woda został opracowany przez ekspertów Cen­trum Nauki Kopernik na zamówienie Ministerstwa Eduka­cji Narodowej. Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim doświadczeniu CNK w opracowywaniu i wdrażaniu ze­stawów edukacyjnych. Niewielkich rozmiarów pudełko jest propozycją nowocze­snego sposobu kształcenia uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, czyli poznawania świata poprzez obser­wację i eksperymentowanie. Jego…